Trafiliście do mojej szkoły w najgorszym momencie mojego życia, gdy już straciłam nadzieję. (…)Po waszym spotkaniu zacząłem ostro się zmieniać i odstawiłem dragi.

realizowane programy

Pomoc i wsparcie indywidualnym osobom „Ku wolności”

Gdańsk, pażdziernik 2015 r.

Piotr Zalewski,Program profilaktyki uniwersalnej „Ku wolności”.

Grajewo,marzec 2015r.

minione wydarzenia

Program profilaktyki „Ku wolności”

Gdynia, pażdziernik 2015r.

Program profilaktyki „Ku wolności”

Wrocław, listopad 2015r.

Program profilaktyki „Ku wolności”

Poznań, marzec 2016 r.

rekomendacje

Wyrażam uznanie dla Państwa działalności i życzę powodzenia w realizacji przedsiewzięcia oraz duzego zainteresowania ze strony szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjaknych z naszego województwa.

Łódzki Kurator Oświaty dr Grzegorz Wierzchowski

Wyrażam zgodę na objęcie Honorowego Patronatu Kuratora Oświaty nad projektem „Koncerty pod nazwą Ku Wolności” w okresie od maja do grudnia 2016r.

Pomorski Kurator Oświaty Elżbieta Wasilenko

Czy chcesz być sponsorem fundacji „Ku wolności”